Biến đồi phương trình nhằm sử dụng: với mọi (a ge 0), ta có: (x^2=a Leftrightarrow x= pm sqrt a)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(x^2 - 8 = 0 Leftrightarrow x^2 = 8 Leftrightarrow x = pm sqrt 8 Leftrightarrow x= pm 2sqrt 2 ).

Bạn đang xem: Bài 12 sgk toán 9 tập 2 trang 42

Vậy phương trình đang cho có hai nghiệm (x= pm 2 sqrt 2).


LG b

(5x^2 - 20 = 0)

Phương pháp giải:

Biến đồi phương trình để sử dụng: với đa số (a ge 0), ta có: (x^2=a Leftrightarrow x= pm sqrt a)

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

(5x^2 - đôi mươi = 0 Leftrightarrow 5x^2 = đôi mươi Leftrightarrow x^2 = dfrac205 )

(Leftrightarrow x^2 = 4 Leftrightarrow x=pm sqrt 4 Leftrightarrow x =pm 2).

Vậy phương trình sẽ cho gồm hai nghiệm (x= pm 2).


LG c

(0,4x^2 + 1 = 0)

Phương pháp giải:

Biến đồi phương trình để sử dụng: với đa số (a ge 0), ta có: (x^2=a Leftrightarrow x= pm sqrt a)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(0,4x^2 + 1 = 0 Leftrightarrow 0,4x^2 = - 1 \Leftrightarrow x^2 = - dfrac10,4Leftrightarrow x^2 = - 2,5) (vô lý vì (x^2 ge 0) với tất cả (x))

Vậy phương trình đã mang đến vô nghiệm.


LG d

(2x^2 + sqrt 2 x = 0)

Phương pháp giải:

Đưa phương trình về dạng tích (a.b =0 Leftrightarrow a=0) hoặc (b=0). 

Chú ý: với tất cả (x), ta luôn luôn có (x^2 ge 0).

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

(2x^2 + sqrt 2 x = 0 Leftrightarrow x(2x + sqrt 2 ) = 0)

(Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr 2x + sqrt 2=0 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr 2x =- sqrt 2 hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr x =- dfracsqrt 22 hfill cr ight.)

Phương trình có hai nghiệm là: (x = 0; x = dfrac-sqrt 22.)


LG e

( - 0.4x^2 + 1,2x = 0)

Phương pháp giải:

Đưa phương trình về dạng tích (a.b =0 Leftrightarrow a=0) hoặc (b=0). 

Chú ý: với tất cả (x), ta luôn có (x^2 ge 0).

Xem thêm: Khái Niệm Tuyển Mộ Là Gì - Các Phương Pháp Tuyển Mộ Tuyển Mộ Nguồn Nhân Lực

Lời giải chi tiết:

Ta có:

( - 0,4x^2 + 1,2x = 0 Leftrightarrow - 4x^2 + 12x = 0)

(Leftrightarrow - 4x(x - 3) = 0)

( Leftrightarrow left< matrix-4x = 0 hfill cr x - 3=0 hfill cr ight.)

( Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr x =3 hfill cr ight.)

Vậy phương trình gồm hai nghiệm là: (x = 0, x = 3) 

herphangout.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 97 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp herphangout.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng herphangout.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.