Cho tam giác ABC vuông trên C, trong các số ấy (AC=0,9m, BC=1,2m). Tính các tỷ con số giác của góc B, từ kia suy ra các tỷ con số giác của góc A.
Bạn đang xem: Bài 11 trang 76 sgk toán 9 tập 1

*

Xét(ΔABC) vuông tại C, vận dụng định lí Pytago, ta có:( AB^2=CB^2+AC^2\ ⇔AB^2=0,9^2+1,2^2\ ⇔AB^2=0,81+1,44=2,25\ ⇔AB=1,5)Vì(ΔABC) vuông tại C bắt buộc góc B với A là nhị góc phụ nhau. Vì chưng vậy, ta có:(eginalign và cos B=sin A=dfracBCAB= dfrac1,21,5=dfrac45 \ & sin B=cos A=dfracACAB=dfrac0,91,5 =dfrac35 \ & operatornamecotg B=operatornametgA=dfracBCAC=dfrac1,20,9=dfrac43 \ & operatornametg B=operatornamecotg A=dfracACBC=dfrac0,91,2=dfrac34 \ endalign) 

Chú ý:

Với hai góc phụ nhau, ta có sin góc này bởi cosin góc kia, tg góc này bởi cotg góc kia.


Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn khác • Giải bài bác 10 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Vẽ một tam giác vuông... • Giải bài 11 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho tam giác ABC vuông... • Giải bài 12 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy viết những tỉ số... • Giải bài 13 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Dựng góc nhọn... • Giải bài xích 14 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 thực hiện định nghĩa... • Giải bài bác 15 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến tam giác ABC vuông... • Giải bài xích 16 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến tam giác vuông có... • Giải bài 17 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tìm(x) vào hình...


Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 131 Luyện Tập, Giải Đáp Số Bài 1,2,3 Sgk

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước - Hình học tập 9