+) thực hiện định nghĩa giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số (a): giả dụ (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Giả dụ ( a(sqrt4 - 2sqrt3- sqrt3 = -1) 

Phương pháp giải:

+) (sqrta^2= |a|)

+) áp dụng hằng đẳng thức: ((a-b)^2=a^2-2ab+b^2)

+) sử dụng công thức ((sqrta)^2=a), cùng với (a ge 0). 

+) thực hiện định nghĩa giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số (a): giả dụ (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Trường hợp ( a1 Leftrightarrow sqrt 3 > sqrt 1 Leftrightarrow sqrt 3 > 1 )(Leftrightarrow sqrt 3 -1 > 0 )

(Rightarrow left| sqrt 3 -1 ight| = sqrt 3 -1))

herphangout.com
Bạn đang xem: Bài 10 trang 11 sgk toán 9 tập 1


*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp herphangout.com

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 2: Hai Đường Thẳng Vuông Góc Lớp 7, Giải Toán 7 Bài 2: Hai Đường Thẳng Vuông Góc


Cảm ơn các bạn đã áp dụng herphangout.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?