Hướng dẫn giải bài xích §2. Đường kính và dây của con đường tròn, chương II – Đường tròn, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài xích giải bài xích 10 11 trang 104 sgk toán 9 tập 1 bao hàm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần hình học gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học sinh học giỏi môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Bài 10 trang 104 sgk toán 9 tập 1


Lý thuyết

1. So sánh độ nhiều năm của đường kính và dây

ĐỊNH LÍ 1: Trong những dây của một mặt đường tròn, dây lớn số 1 là con đường kính.

*

2. Quan hệ giới tính vuông góc giữa đường kính và dây

ĐỊNH LÍ 2: Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với cùng một dây thì trải qua trung điểm của dây ấy.

*

ĐỊNH LÍ 3: Trong một con đường tròn, 2 lần bán kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc cùng với dây ấy.

*

Dưới đây là phần hướng dẫn vấn đáp các câu hỏi có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy hiểu kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 103 sgk Toán 9 tập 1

Hãy chỉ dẫn một ví dụ như để chứng tỏ rằng 2 lần bán kính đi qua trung điểm của một dây hoàn toàn có thể không vuông góc cùng với dây ấy.

Trả lời:

*

$O$ là trung điểm của $CD$.

$AB$ trải qua trung điểm của $CD$ nhưng lại $AB$ không vuông góc cùng với $CD$.

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 104 sgk Toán 9 tập 1

Cho hình 67. Hãy tính độ dài dây $AB$, biết $OA = 13 cm, AM = MB, OM = 5 cm.$


*

Trả lời:

$OM$ là 1 phần đường kính đi qua trung điểm của $AB$.

( Rightarrow OM ot AB)

Xét tam giác OAM vuông tại M có:

(eqalign& AM = OA^2 = AM^2 + OM^2 cr và Rightarrow AM = sqrt OA^2 – OM^2 = sqrt 13^2 – 5^2 = 12 cr & Rightarrow AB = 2AM = 24,,left( cm ight) cr )

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 10 11 trang 104 sgk toán 9 tập 1. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

herphangout.com ra mắt với các bạn đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần hình học tập 9 kèm bài xích giải đưa ra tiết bài 10 11 trang 104 sgk toán 9 tập 1 của bài §2. Đường kính và dây của con đường tròn vào chương II – Đường tròn cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài 10 11 trang 104 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài xích 10 trang 104 sgk Toán 9 tập 1


Cho tam giác $ABC$, những đường cao $BD$ với $CE$. Minh chứng rằng:


a) tư điểm $B, E, D, C$ cùng thuộc một đường tròn.

b) (DE

*

Kẻ $OM perp CD$.

Xem thêm: Giải Bài 11 Trang 104 Sgk Toán 9 Tập 1 1 Trang 104 Sgk Toán 9 Tập 1

Xét tam giác $OCD$ có:

(left{eginmatrix OMperp CD\ OC=OD=fracAB2 endmatrix ight.)

Tam giác $OCD$ cân tại $O$ có $OM$ là đường cao đề nghị cũng mặt khác là mặt đường trung tuyến.