Giải Toán 9 bài xích 1: Phương trình số 1 hai ẩn giúp các bạn học sinh tham khảo cách giải, đối chiếu với giải thuật hay thiết yếu xác tương xứng với năng lực của các bạn lớp 9.

Giải bài xích tập Toán 9 trang 7 tập 2 được biên soạn tương đối đầy đủ tóm tắt lý thuyết, trả lời các thắc mắc phần bài bác tập cuối bài. Qua đó giúp các bạn học sinh hoàn toàn có thể so sánh với tác dụng mình vẫn làm, củng cố, bồi dưỡng và khám nghiệm vốn kiến thức của bản thân. Vậy sau đó là nội dung cụ thể giải bài xích tập Toán 9 bài 1 tập 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 7 sgk toán 9 tập 2


Giải Toán 9: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Trả lời câu hỏi phần nội dung bài họcGiải bài tập Toán 9 trang 7 tập 2

Lý thuyết bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Khái niệm

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng: ax + by = c (1)

Trong đó a, b và c là những số đã biết (a ≠ b hoặc b≠ 0 ).

2. Tập vừa lòng nghiệm của phương trình

a) Một nghiệm của phương trình (1) là một cặp số

(x0, y0) làm thế nào để cho ax0 + by0 = c.

b) Phương trình số 1 hai ẩn ax + by = c luôn luôn có vô vàn nghiệm. Tập nghiệm của chính nó được biểu diễn bởi đường thẳng ax + by = c, kí hiệu là (d).

- nếu như a ≠ 0 với b ≠ 0 thì công thức nghiệm là:

*
hoặc
*

Khi đó mặt đường thẳng (d) giảm cả nhì trục tọa độ.

- ví như a = 0,

*
thì công thức nghiệm là:

*
và (d) // Ox

- nếu như

*
, b = 0 thì phương pháp nghiệm là:

*
với (d) // Oy.


Trả lời thắc mắc phần nội dung bài bác học

Câu hỏi 1

a. Khám nghiệm xem những cặp số (1; 1) cùng (0,5; 0) bao gồm là nghiệm của phương trình 2x – y = 1 tuyệt không?


b. Tìm thêm một nghiệm không giống của phương trình 2x – y = 1.

Lời giải đưa ra tiết

a. + với

*
nỗ lực vào phương trình ta được
*

Vậy

*
là nghiệm của phương trình.

+ với

*
nỗ lực vào phương trình ta được
*

Vậy

*
là nghiệm của phương trình.

b. Lựa chọn x = 3 suy ra y = 6 – 1 = 5. Vậy (3; 5) là nghiệm của phương trình.

Chọn x = 4 suy ra y = 2.4 – 1 = 7. Vậy (4, 7) là nghiệm của phương trình.

Câu hỏi 2

Nêu dìm xét về số nghiệm của phương trình 2x – 1 = 1

Lời giải đưa ra tiết

Áp dụng quy tắc đưa vế ta có:

*

Nhận thấy với mỗi quý giá của x ta chiếm được một cực hiếm của y tương ứng. Số nghiệm của phương trình được trình diễn bằng các điểm thuộc mặt đường thẳng y = 2x – 1.

Vậy phương trình bao gồm vô số nghiệm

Giải bài bác tập Toán 9 trang 7 tập 2

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 2)

Trong những cặp số (-2; 1), (0; 2), (-1; 0), (1, 5; 3) và (4; -3) cặp số nào là nghiệm của phương trình:

a) 5x + 4y = 8? ;

b) 3x + 5y = -3?


Xem gợi ý đáp án

a) Xét cặp (-2; 1). Nắm x = -2 ; y = 1 vào phương trình 5x + 4y = 8 ta được :

5x + 4y = 5.(-2) + 4.1 = -10 + 4 = -6 ≠ 8

⇒ cặp số (-2; 1) không là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Xét cặp(0; 2). Chũm x = 0 ; y = 2 vào phương trình 5x + 4y = 8 ta được

5x + 4y = 5.0 + 4.2 = 8

⇒ cặp số (0; 2) là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Xét cặp (-1; 0). Gắng x = -1 ; y = 0 vào phương trình 5x - 4y = 8 ta được:

5x + 4y = 5.(-1) + 4.0 = -5 ≠ 8

⇒ cặp số (-1; 0) ko là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Xét cặp (1,5 ; 3). Ráng x = 1,5 ; y = 3 vào phương trình 5x + 4y = 8 ta được

5x + 4y = 5.1,5 + 4.3 = 7,5 + 12 = 19,5 ≠ 8

⇒ (1,5; 3) ko là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Xét cặp (4;-3).Thay x = 4 ; y = -3 vào phương tình 5x + 4y = 8 ta được:

5x + 4y = 5.4 + 4.(-3) = 20 – 12 = 8

⇒ (4; -3) là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.

Vậy có hai cặp số (0; 2) và (4; -3) là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.


b) Xét cặp số (-2; 1).Thay x = -2 ; y = 1 vào phương trình 3x + 5y = -3 ta được:

3x + 5y = 3.(-2) + 5.1 = -6 + 5 = -1 ≠ -3

⇒ (-2; 1) không là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Xét cặp số (0; 2) . Nuốm x = 0 ; y = 2 vào phương trình 3x + 5y = -3 ta được:

3x + 5y = 3.0 + 5.2 = 10 ≠ -3

⇒ (0; 2) không là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Xét cặp (-1; 0).Thay x = -1 ; y = 0 vào phương trình 3x + 5y = -3 ta được:

3x + 5y = 3.(-1) + 5.0 = -3

⇒ (-1; 0) là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3. .

Xét cặp (1,5; 3). Ráng x = 1,5 ; y = 3 vào phương trình 3x + 5y = -3 ta được:

3x + 5y = 3.1,5 + 5.3 = 4,5 + 15 = 19,5 ≠ -3

⇒ (1,5; 3) không là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Xét cặp (4; -3). Núm x = 4 ; y = -3 vào phương trình 3x + 5y = -3 ta được:

3x + 5y = 3.4 + 5.(-3) = 12 – 15 = -3

⇒(4; -3) là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

Vậy có hai cặp số (-1; 0) cùng (4; -3) là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.


Bài 2 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 2)

Với từng phương trình sau, search nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ con đường thẳng trình diễn tập nghiệm của nó:


a) 3x – y = 2;

b) x + 5y = 3;

c) 4x – 3y = -1;


d) x + 5y = 0 ;

e) 4x + 0y = -2 ;

f) 0x + 2y = 5.


Xem lưu ý đáp án

a) 3x – y = 2;

Ta gồm phương trình

*
. Nghiệm tổng quát của phương trình là:

*

* Vẽ mặt đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình y = 3x - 2 :

Cho x = 0 ⇒y = - 2 ta được A(0; -2).

Cho y = 0

*
ta được
*

Biểu diễn cặp điểm A(0; -2) và

*
trên hệ trục tọa độ và đường thẳng AB đó là tập nghiệm của phương trình 3x - y = 2.

b)

x + 5y = 3

1) tìm kiếm nghiệm bao quát của phương trình:

+) giả dụ a ≠ 0 thì tìm kiếm x theo y. Khi đó công thức nghiệm là:

*

+) trường hợp b ≠ 0 thì tìm y theo x. Lúc ấy công thức nghiệm là:

*

2) biện pháp vẽ đường thẳng gồm phuương trình: ax+by=c.

+) trường hợp a ≠ 0, b ≠ 0 thì vẽ mặt đường thẳng

*

+) giả dụ a ≠ 0, b=0 thì vẽ con đường thẳng

*
song tuy vậy hoặc trùng với trục tung.

+) trường hợp a =0, b ≠ 0 thì vẽ mặt đường thẳng

*
tuy nhiên song hoặc trùng cùng với trục hoành.

Ta có phương trình x + 5y = 3

*
. Nghiệm tổng thể của phương trình là:

*

* Vẽ con đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình x=-5y+3 :

+) mang đến x = 0

*
ta được
*

+) mang đến y = 0 ⇒ x = 3 ta được

*

Biểu diễn cặp điểm

*
bên trên hệ trục toa độ và mặt đường thẳng CD đó là tập nghiệm của phương trình.

c) 4x - 3y = -1

Ta bao gồm phương trình 4x - 3y = -1 ↔

*
Nghiệm tổng quát của phương trình là:

*

* Vẽ con đường thẳng trình diễn tập nghiệm của phương trình 4x-3y=-1

+) đến

*
ta được
*

+) cho

*
ta được
*

Biểu diễn cặp điểm

*
*
bên trên hệ tọa độ và đường thẳng AB chính là tập nghiệm của phương trình 4x-3y=-1.

Xem thêm: Breed Là Gì Trong Tiếng Việt? Breed Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

d) x +5y = 0

Ta tất cả phương trình

*
Nghiệm tổng quát của phương trình là:

*

* Vẽ con đường thẳng màn trình diễn tập nghiệm của phương trình x+5y=0

+) đến x = 0⇒ y = 0 ta được

*

+) cho y = 1 ⇒ x = -5 ta được

*

Biểu diễn cặp điểm O (0; 0) với A (-5; 1) trên hệ tọa độ và con đường thẳng OA chính là tập nghiệm của phương trình x+5y=0.