Kim giờ cùng kim phút của đồng hồ thời trang tạo thành một góc sinh hoạt tâm có số đo là bao nhiêu độ vàonhững thời gian sau:a) 3 giờ; b) 5 giờ; c) 6 giờ; d) 12 giờ; e) đôi mươi giờ?


-->