Cho hình chữ nhật(ABCD) có (AB = 12cm, BC = 5cm). Minh chứng rằng tư điểm(A, B, C, D) thuộc cùng một con đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

Bạn đang xem: Bài 1 sgk toán 9 trang 99


*

Hướng dẫn:

Bốn điểm thuộc thuộc một đường tròn trường hợp chúng bí quyết đều một điểm.

Gọi O là giao điểm của nhị đường chéo cánh AC cùng BD.

Xem thêm: 【Giải Mã】 Tracking Number Là Gì ? Những Thông Tin Bạn Cần Biết Về Tracking

Ta có(left{ eginaligned và OA=OC,OB=OD \ & AC=BD \ endaligned ight.)(tính chất đường chéo hình chữ nhật)

Suy ra(OA = OB = OC = OD ).

Vậy tứ điểm A, B, C, D thuộc thuộc một đường tròn (tâm O, nửa đường kính OA)

Áp dụngđịnh lí Pytago trong tam giác vuông ABC có:(AC=sqrtAB^2+BC^2=sqrt12^2+5^2=sqrt169=13,left( cm ight))

Suy ra bán kính đường tròn là(OA = 13 : 2 = 6,5 cm)


Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 1: Sự xác minh đường tròn. đặc thù đối xứng của đường tròn. Khác • Giải bài bác 1 trang 99 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho hình chữ... • Giải bài bác 2 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy nối mỗi ô ở... • Giải bài bác 3 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 chứng tỏ các... • Giải bài bác 4 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cùng bề mặt phẳng... • Giải bài 5 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đố. Một tấm bài... • Giải bài 6 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 1 trong số biển báo giao... • Giải bài bác 7 trang 101 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy nối mỗi ô ở... • Giải bài bác 8 trang 101 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho góc nhọn xAy và... • Giải bài bác 9 trang 101 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đố:a) Vẽ hình hoa...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học tập 9