I. Ankan là gì? phương pháp và cách gọi thương hiệu AnKan

1. Ankan là gì, bí quyết cấu tạo?

– Ankan là rất nhiều hidrocacbon no, mạch hở vào phân tử chỉ có liên kết đơn C-C, C-H bao gồm công thức phổ biến là: CnH2n+2 (n≥1).

Bạn đang xem: Ankan là gì

Đang xem: Ankan là gì

– Hợp chất trong hàng Ankan gồm công thức đơn giản và dễ dàng nhất chính là metan: CH4

*

Công thức kết cấu và quy mô phân tử của metan

2. Tên gọi của Ankan (danh pháp)

– biện pháp gọi tên Ankan mạch cacbon thẳng: Tên mạch cacbon + an

CH4: Metan ; C2H6: Etan ; C3H8: Propan ; C4H10: Butan ; C5H12: Pentan

C6H14: Hexan ; C7H16: Heptan ; C8H18: Octan ; C9H20: Nonan ; C10H22: Đecan

* phương pháp nhớ gợi ý: Mẹ (Metan) Em (Etan) Phải (Propan) Bón (Butan) Phân (Pentan) Hóa (Hexan) Học (Heptan) Ở (Octan) Ngoài (Nonan) Đồng (Đecan).

– Cách gọi tên Ankan khi mạch cacbon bao gồm nhánh:

+ lựa chọn mạch bao gồm : là mạch dài nhất có nhiều nhóm thế nhất.

+ Đánh số địa chỉ cacbon trong mạch chính ban đầu từ phía ngay sát nhánh hơn.

+ gọi tên: Vị trí mạch nhánh + tên nhánh + thương hiệu mạch bao gồm (tên ankan tương xứng với số nguyên tử cacbon vào mạch chính).

 Ví dụ: 

*

II. đặc điểm vật lí của Ankan

– các ankan gần như không chảy trong nước tuy thế dễ tan trong số dung môi cơ học và hồ hết là đông đảo chất không màu.


READ: nguyên tố Heli - hành trình Tìm Ra Khí Heli

– Ở ánh nắng mặt trời thường, các ankan tự C1 đến C4 sống trạng thái khí; tự C5 đến khoảng chừng C18 sinh sống trạng thái lỏng; từ khoảng C18 trở lên làm việc trạng thái rắn.

– ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi và trọng lượng riêng của ankan nói thông thường đều tăng theo số nguyên tử C trong phân tử có nghĩa là tăng theo phân tử khối. Ankan khối lượng nhẹ hơn nước.

IV. Điều chế và Ứng dụng của Ankan

1. Điều chế Ankan

a) trong công nghiệp

– Metan và các đồng đẳng được bóc tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ.

b) Trong chống thí nghiệm

– Khi bắt buộc một lượng nhỏ metan, fan ta nung natri axetat cùng với vôi tôi xút, hoặc rất có thể cho nhôm cacbua chức năng với nước:

– nhiệt phân muối bột Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút):

CH3COONa + NaOH  CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH  CnH2n+2 + xNa2CO3

– riêng với CH4 có thể dùng phản ứng:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4

C + 2H2  CH4

2. Ứng dụng của Ankan

– dùng làm dung môi, dầu bôi trơn và làm nhiên liệu như CH4 dùng vào đèn xì nhằm hàn, giảm kim loại.

Xem thêm: Windows Registry Editor Là Gì ? Cách Mở, Chỉnh Sửa, Xóa, Sao Lưu Registry

– Để tổng hợp những chất cơ học khác: CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, CF2Cl2,…


READ: thắc mắc Đốt Cháy hoàn toàn V Lít khá Một Amin X, bởi Một Lượng Oxi V Luyện Thi Đại học tập Môn Hóa

– Đặc biệt trường đoản cú CH4 điều chế được rất nhiều chất không giống nhau: hỗn hợp CO + H2, amoniac NH3 , axit axetic CH≡CH, rượu metylic C2H5OH và anđehit fomic HCHO.


Post navigation


Previous: 100+ chủng loại Tô Màu loài vật Theo nhà Đề Giúp bé xíu Phát Triển tư Duy
Next: bí quyết Hóa học Của Đá Vôi, Đặc Điểm cùng Ứng Dụng Của Đá Vôi mới nhất 2020