Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Accumulated là gì

*
*
*

accumulate
*

accumulate /ə"kju:mjuleit/ cồn từ hóa học đống, ông chồng chất, tích luỹ, gom góp lạito accumulate capital: tích luỹ vốnto accumulate good experience: tích luỹ những tay nghề haygarbage accumulated: rác rến rưởi hóa học đống lên làm cho giàu, tích của thi cùng một lúc nhiều bởi (ở ngôi trường đại học)
chất đốngchồng chấtdồntích trữLĩnh vực: xây dựngtích chứaLĩnh vực: cơ khí và công trìnhtích lũyLĩnh vực: toán & tintụcộng dồncộng dồn giádồn lạigom góp lạitích lũyaccumulate expenditure: chi tích lũyaccumulate amortizationkhấu hao lũy kế <ə"kju:mjuleit> động từ o tích luỹ, tích tụ o chất đống, chồng chất, tích luỹ, gom nhặt lại § to accumulate capital : tích luỹ vốn § khổng lồ accumulate good experience : tích luỹ những ghê nghiệm tuyệt § garbage accumulated : rác rưởi chất đống lên
*

*

*

accumulate

Từ điển Collocation

accumulate verb

ADV. gradually, slowly | steadily | rapidly

VERB + ACCUMULATE begin to lớn | be allowed to lớn Dirt must not be allowed khổng lồ accumulate. | tend khổng lồ Toxic chemicals tend lớn accumulate in the body.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Trang 112, Luyện Tập, Giải Toán Lớp 5 Trang 112, Luyện Tập

Bloomberg Financial Glossary

Broker/analyst recommendation that could mean slightly different things depending on the broker/analyst. In general, it means to increase the number of shares of a particular security over the near term, but not khổng lồ liquidate other parts of the portfolio to lớn buy a security that might skyrocket. A buy recommendation, but not an urgent buy.

English Synonym và Antonym Dictionary

accumulates|accumulated|accumulatingsyn.: amass assemble collect compile gather increase store upant.: dissipate waste