Bài viết mới

giải bài 15 sgk toán 9 tập 2 trang 45

Giải bài 15 sgk toán 9 tập 2 trang 45

Hướng dẫn giải Bài §4,  Công thức nghiệm của phương trình bậc hai, Chương IV – Hàm số (y = ax^2 (a ≠ 0))

toán 9 bài 13 trang 11

Toán 9 bài 13 trang 11

(sqrt{{{A}^{2}}}=left| A ight|=left{ egin{align} & A, ext{nếu},Age 0 \ & -A, ext{nếu},Ac)(sqrt{9{{a}^{4}}}+3{{a}^{2}}=sqrt{{{left( 3{{a}^{2}} ight)}^{2}}}+3{{a}^{2}}=3{{a}^{2}}+3{{a}^{2}}=6{{a}^{2}});d) (5sqrt{4{{a}^{6}}}-3{{a}^{3}}=5left| 2{{a}^{3}} ight|-3{{a}^{3}}=-10{{a}^{3}}-3{{a}^{3}}=-13{{a}^{3}})vì(a, Tham khảo lời giải các bài tập Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A2= |A| khác • Giải bài 6 trang 10 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Với giá trị nào của a

bài 20 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Bài 20 trang 49 sgk toán 9 tập 2

(25{x^2}{ m{ - }}16 = 0 Leftrightarrow 25{x^2} = 16 Leftrightarrow {x^2} = { m{ }} dfrac{16}{25})(⇔ x = ±)(sqrt{dfrac{16}{25}}) = ±(dfrac{4}{5})LG b(2{x^2} + { m{ }}3{ m{ }} = { m{ }}0)Phương pháp giải:Với mọi (x) luôn có (x^2 ge 0 ), Giải chi tiết:(2{x^2} + { m{ }}3{ m{ }} = { m{ }}0)

bài 19 sgk toán 9 tập 1 trang 15

Bài 19 sgk toán 9 tập 1 trang 15

Toán 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phươngGiải bài 19 trang 15 SGK Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 19 SGK Toán 9 tập 1 trang 15Bài 19 (trang 15 SGK): Rút gọn các biểu thức sau:a

bài 27 sgk toán 9 tập 2 trang 53

Bài 27 sgk toán 9 tập 2 trang 53

Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình, Bài 27 trang 53 sgk Toán 9 tập 2 – Bài 6

bài 18 trang 110 sgk toán 9

Bài 18 trang 110 sgk toán 9

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm (A(3; 4)), Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn((A; 3)) và các trục tọa độ

bài 12 trang 72 sgk toán 9 tập 2

Bài 12 trang 72 sgk toán 9 tập 2

 Cho tam giác (ABC), Trên tia đối của tia (AB) lấy một điểm (D) sao cho (AD = AC)

bài 21 trang 111 sgk toán 9

Bài 21 trang 111 sgk toán 9

Hướng dẫn chi tiết giải bài 21, 22, 23, 24 trang 111; Bài 25 trang 112 SGK Toán 9 tập 1:Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn – Chương 2 hình học 9, Bài 21

bài 20 sgk toán 9 tập 1 trang 15

Bài 20 sgk toán 9 tập 1 trang 15

Toán 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phươngGiải bài 20 trang 15 SGK Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 20 SGK Toán 9 tập 1 trang 15Bài 20 (trang 15 SGK): Rút gọn các biểu thức sau:a

bài 12 trang 72 sgk toán 9

Bài 12 trang 72 sgk toán 9

 Cho tam giác (ABC), Trên tia đối của tia (AB) lấy một điểm (D) sao cho (AD = AC)

giải bài tập toán sách giáo khoa lớp 9

Giải bài tập toán sách giáo khoa lớp 9

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 - Kết nối tri thức Lớp 2 - Chân trời sáng tạo Lớp 2 - Cánh diều Tài liệu tham khảo Lớp 3 Sách giáo khoa Tài liệu tham khảo Sách VNEN Lớp 4 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Lớp 5 Sách giáo khoa Sách/Vở bài tập Đề thi Lớp 6 Lớp 6 - Kết nối tri thức Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

bài 17 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Bài 17 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Luyện tập Bài §2,  Tỉ số lượng giác của góc nhọn, chương I – Hệ thức lượng trong tam giác vuông, sách giáo khoa toán 9 tập một

toán 9 bài 12 trang 11

Toán 9 bài 12 trang 11

Điều kiện để căn thức có nghĩa đó là biểu thức trong căn không âm, và nếu biểu thức ấy là một phân số thì giá trị mẫu số khác 0 để làm phân số đó tồn tại, Cụ thể bài 12 như sau:Câu a:(sqrt{2x + 7})có nghĩa khi và chỉ khi:(2x + 7geq 0Leftrightarrow xgeq frac{-7}{2})Câu b:(sqrt{-3x + 4})có nghĩa khi và chỉ khi:(-3x + 4geq 0Leftrightarrow 3xleq 4Leftrightarrow xleq frac{4}{3})Câu c:(sqrt{frac{1}{-1 + x}})có nghĩa khi và chỉ khi(frac{1}{-1 + x}geq 0)mà(1>0)(Rightarrow frac{1}{-1+x}>0)tức là(-1+x>0Le

bài 15 sgk toán 9 tập 1 trang 51

Bài 15 sgk toán 9 tập 1 trang 51

b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ), Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không? Vì sao ? Hướng dẫn: Phương pháp vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b

giải bài tập toán 9 hình học tập 1

Giải bài tập toán 9 hình học tập 1

Giải bài tập SGK Toán 9 Tập 1 trang 99, 100, 101 để xem gợi ý giải các bài tập của Bài 1: Sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn thuộc chương 2 Hình học 9, Tài liệu được biên soạn với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 1 trang 99, 100, 101

bài 11 trang 104 sgk toán 9 tập 1

Bài 11 trang 104 sgk toán 9 tập 1

Cho đường tròn ((O)) đường kính (AB), dây (CD) không cắt đường kính (AB), Gọi (H) và (K) theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ (A) và (B) đến (CD)

phương pháp học toán hình lớp 9 hiệu quả

Phương pháp học toán hình lớp 9 hiệu quả

Giải bài tập SGK Toán 9 trang 68, 69, 70 giúp các em học sinh lớp 9 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông thuộc chương trình Hình học 9 Chương 1, Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ bài tập của bài 1 Chương I Hình học 9 tập 1

bài 28 trang 116 sgk toán 9

Bài 28 trang 116 sgk toán 9

Cho góc xAy khác góc bẹt, Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nằm trên đường nào? Gợi ý: Vẽ đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy và dự đoán tâm nằm trên đường đặc biệt nào của góc xAy

toán 9 bài 26 trang 115

Toán 9 bài 26 trang 115

Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn, Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm)

giải bài 25 sgk toán 9 tập 2 trang 52

Giải bài 25 sgk toán 9 tập 2 trang 52

Giải bài 25 trang 52, bài 26,27,28 trang 53; bài 29,30,31,32,33 trang 54 SGK Toán 9 tập 2: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng – Chương 4 Đại số, 1

giải bài tập toán 9 hình học bài 1

Giải bài tập toán 9 hình học bài 1

+) Sử dụng định lí Pytago trong tam giác vuông: (Delta{ABC}) vuông tại (A), khi đó: (BC^2=AC^2+AB^2),  +) Sử dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền: (b^2=a

bài 27 trang 20 sgk toán 9 tập 2

Bài 27 trang 20 sgk toán 9 tập 2

Toán 9 Bài 4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại sốGiải Toán 9 bài 27 Trang 20 SGK Cách giải hệ phương trình với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 27 trang 20 SGK Toán 9 tập 2Bài 27 (SGK trang 20) Bằng cách đặt ẩn phụ (theo hướng dẫn), đưa các hệ phương trình sau về dạng hệ hai phươn

bài 1 trang 6 sgk toán 9 tập 1

Bài 1 trang 6 sgk toán 9 tập 1

Hướng dẫn Giải và đáp án bài 1,2,3 trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1 ( Bài tập căn bậc hai) – Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba, Bài 1:Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng 121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400

bài 1 trang 44 sgk toán 9 tập 1

Bài 1 trang 44 sgk toán 9 tập 1

Lý thuyết và Giải bài 1 trang 44; Bài 2,3,4,5,6 trang 45; bài 7 trang 46 SGK Toán Đại số 9 tập 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – Chương 2 Hàm số bậc nhất, A

bài 18 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Bài 18 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Bài 18 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 49 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức đã học, Để giải bài 18 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua bài viết này

bài 25 sgk toán 9 tập 1

Bài 25 sgk toán 9 tập 1

Đề bài Cho đường tròn tâm O có bán kính OA = R, dây BC vuông góc với OA tại trung điểm M của OA, a) Tứ giác OCAB là hình gì? Vì sao? b) Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại B, nó cắt đường thẳng OA tại E

bài 17 trang 16 sgk toán 9 tập 2

Bài 17 trang 16 sgk toán 9 tập 2

a)(left{egin{matrix} xsqrt{2}- y sqrt{3}=1 & & \ x + ysqrt{3} = sqrt{2}& & end{matrix} ight, )b)(left{egin{matrix} x - 2sqrt{2} y = sqrt{5}& & \ xsqrt{2} + y = 1 - sqrt{10}& & end{matrix} ight

bài 28 sgk toán 9 tập 2 trang 22

Bài 28 sgk toán 9 tập 2 trang 22

Toán 9 Bài 5 Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trìnhGiải Toán 9 bài 28 Trang 22 SGK Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 28 trang 22 SGK Toán 9 tập 2Bài 28 (SGK trang 22) Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn c

bài 13 trang 72 sgk toán 9 tập 2

Bài 13 trang 72 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 72 SGK Toán 9 tập 2, Chứng minh rằng trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau

bài 11 trang 72 sgk toán 9 tập 2

Bài 11 trang 72 sgk toán 9 tập 2

Cho hai đường tròn bằng nhau ((O)) và ((O")) cắt nhau tại hai điểm (A) và (B), Kẻ các đường kính (AOC, AO"D)

« 5 6 7 8 9 »