Bài viết mới

giải bài tập toán 9 hình học bài 1

Giải bài tập toán 9 hình học bài 1

+) Sử dụng định lí Pytago trong tam giác vuông: (Delta{ABC}) vuông tại (A), khi đó: (BC^2=AC^2+AB^2),  +) Sử dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền: (b^2=a

bài 27 trang 20 sgk toán 9 tập 2

Bài 27 trang 20 sgk toán 9 tập 2

Toán 9 Bài 4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại sốGiải Toán 9 bài 27 Trang 20 SGK Cách giải hệ phương trình với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 27 trang 20 SGK Toán 9 tập 2Bài 27 (SGK trang 20) Bằng cách đặt ẩn phụ (theo hướng dẫn), đưa các hệ phương trình sau về dạng hệ hai phươn

bài 1 trang 6 sgk toán 9 tập 1

Bài 1 trang 6 sgk toán 9 tập 1

Hướng dẫn Giải và đáp án bài 1,2,3 trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1 ( Bài tập căn bậc hai) – Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba, Bài 1:Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng 121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400

bài 1 trang 44 sgk toán 9 tập 1

Bài 1 trang 44 sgk toán 9 tập 1

Lý thuyết và Giải bài 1 trang 44; Bài 2,3,4,5,6 trang 45; bài 7 trang 46 SGK Toán Đại số 9 tập 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – Chương 2 Hàm số bậc nhất, A

bài 18 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Bài 18 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Bài 18 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 49 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức đã học, Để giải bài 18 trang 49 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua bài viết này

bài 25 sgk toán 9 tập 1

Bài 25 sgk toán 9 tập 1

Đề bài Cho đường tròn tâm O có bán kính OA = R, dây BC vuông góc với OA tại trung điểm M của OA, a) Tứ giác OCAB là hình gì? Vì sao? b) Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại B, nó cắt đường thẳng OA tại E

bài 17 trang 16 sgk toán 9 tập 2

Bài 17 trang 16 sgk toán 9 tập 2

a)(left{egin{matrix} xsqrt{2}- y sqrt{3}=1 & & \ x + ysqrt{3} = sqrt{2}& & end{matrix} ight, )b)(left{egin{matrix} x - 2sqrt{2} y = sqrt{5}& & \ xsqrt{2} + y = 1 - sqrt{10}& & end{matrix} ight

bài 28 sgk toán 9 tập 2 trang 22

Bài 28 sgk toán 9 tập 2 trang 22

Toán 9 Bài 5 Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trìnhGiải Toán 9 bài 28 Trang 22 SGK Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 28 trang 22 SGK Toán 9 tập 2Bài 28 (SGK trang 22) Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn c

bài 13 trang 72 sgk toán 9 tập 2

Bài 13 trang 72 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 72 SGK Toán 9 tập 2, Chứng minh rằng trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau

bài 11 trang 72 sgk toán 9 tập 2

Bài 11 trang 72 sgk toán 9 tập 2

Cho hai đường tròn bằng nhau ((O)) và ((O")) cắt nhau tại hai điểm (A) và (B), Kẻ các đường kính (AOC, AO"D)

giải bài tập toán 9 hình học chương 1

Giải bài tập toán 9 hình học chương 1

1 (trang 91 SGK Toán 9 Tập 1): Cho hình 36, Hãy viết hệ thức giữa:a) Cạnh huyền, cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền

bài 27 trang 79 sgk toán 9 tập 2

Bài 27 trang 79 sgk toán 9 tập 2

Cho đường tròn tâm ((O)), đường kính (AB), Lấy điểm khác (A) và (B) trên đường tròn

bài 10 trang 11 sgk toán 9 tập 1

Bài 10 trang 11 sgk toán 9 tập 1

+) Sử dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối của số (a): Nếu (a ge 0) thì ( left| a ight| =a), Nếu ( a(sqrt{4 - 2sqrt{3}}- sqrt{3} = -1) Phương pháp giải:+) (sqrt{a^2}= |a|)+) Sử dụng hằng đẳng thức: ((a-b)^2=a^2-2ab+b^2)+) Sử dụng công thức ((sqrt{a})^2=a), với (a ge 0)

bài 25 trang 16 sgk toán 9 tập 1

Bài 25 trang 16 sgk toán 9 tập 1

Toán 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phươngGiải bài 25 trang 16 SGK Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 25 SGK Toán 9 tập 1 trang 16Bài 25 (trang 16 SGK): Tìm x biết:a

bài 19 trang 15 sgk toán 9 tập 1

Bài 19 trang 15 sgk toán 9 tập 1

Đáp án và hướng dẫn giải Bài 19,20,21,22,23,24 trang 15 SGK Toán lớp 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Chương 1 Đại số lớp 9 tập 1: Căn bậc 2, căn bậc 3, →  Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương (bài 17,18 trang 14)Bài 19

bài 25 trang 52 sgk toán 9 tập 2

Bài 25 trang 52 sgk toán 9 tập 2

 Đối với phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu có), Không giải phương trình, hãy điền vào những chố trống (

giải bài tập toán 9 sgk tập 1

Giải bài tập toán 9 sgk tập 1

Luyện tập Bài §3,  Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương, chương I – Căn bậc hai

bài 16 trang 16 sgk toán 9 tập 2

Bài 16 trang 16 sgk toán 9 tập 2

a)(left{egin{matrix} 3x - y = 5 & & \ 5x + 2y = 23 & & end{matrix} ight, )b)(left{egin{matrix} 3x +5y = 1 & & \ 2x -y =-8 & & end{matrix} ight

bài 15 trang 51 sgk toán 9

Bài 15 trang 51 sgk toán 9

a) Vẽ đồ thị của các hàm số(y=2x;y=2x+5;y=-dfrac{2}{3}x)và(y=-dfrac{2}{3}x+5 )trên cùng một mặt phẳng tọa độ, b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ)

bài 13 trang 15 sgk toán 9 tập 2

Bài 13 trang 15 sgk toán 9 tập 2

Toán 9 Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thếGiải Toán 9 bài 13 Trang 15 SGK Cách giải hệ phương trình với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 13 trang 15 SGK Toán 9 tập 2Bài 13 (SGK trang 15): Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:a

bài 26 trang 88 sgk toán 9

Bài 26 trang 88 sgk toán 9

Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng(34^o) và bóng của một tháptrên mặt đất dài 86m (h, 30)

bài 24 trang 15 sgk toán 9 tập 1

Bài 24 trang 15 sgk toán 9 tập 1

Toán 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phươngGiải bài 24 trang 15 SGK Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 24 SGK Toán 9 tập 1 trang 15Bài 24 (trang 15 SGK): Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) của các căn thức sa

sách giáo khoa toán 9 tập 1

Sách giáo khoa toán 9 tập 1

Trong quá trình tìm hiểu, nhiều bậc phụ huynh đã có thắc mắc rằng có gì bên trong sách giáo khoa toán 9 tập 1? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết ngày hôm nay, Cùng tìm hiểu bạn nhé

bài 16 trang 75 sgk toán 9 tập 2

Bài 16 trang 75 sgk toán 9 tập 2

Xem hình 19 ( hai đường tròn có tâm là B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C), a) Biết (widehat{MAN}) = (30^{circ}), tính (widehat{PCQ})

bài 10 trang 76 sgk toán 9 tập 1

Bài 10 trang 76 sgk toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §2,  Tỉ số lượng giác của góc nhọn, chương I – Hệ thức lượng trong tam giác vuông, sách giáo khoa toán 9 tập một

bài 14 trang 15 sgk toán 9 tập 2

Bài 14 trang 15 sgk toán 9 tập 2

Toán 9 Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thếGiải Toán 9 bài 14 Trang 15 SGK Cách giải hệ phương trình với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 14 trang 15 SGK Toán 9 tập 2Bài 14 (SGK trang 15): Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:a

bài 1 trang 99 sgk toán 9

Bài 1 trang 99 sgk toán 9

Sự xác định của đường tròn, Tính chất đối xứng của đường tròn : Giải bài 1 trang 99; bài 2,3,4, 5,6 trang 100; Bài 7,8,9 trang 101 SGK Toán 9 tập 1 – chương 2, Bài 1

bài 14 trang 72 sgk toán 9

Bài 14 trang 72 sgk toán 9

Toán 9 Bài 2 Liên hệ giữa cung và dâyGiải Toán 9 bài 14 Trang 72 SGK Liên hệ giữa cung và dây với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 14 trang 72 SGK Toán 9 tập 2Bài 14 (SGK trang 72): a

bài 11 sgk toán 9 tập 2 trang 72

Bài 11 sgk toán 9 tập 2 trang 72

Đề bài Cho hai đường tròn bằng nhau ((O)) và ((O")) cắt nhau tại hai điểm (A) và (B), Kẻ các đường kính (AOC, AO"D)

sách giáo khoa lớp 9 môn toán

Sách giáo khoa lớp 9 môn toán

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành, Cuốn sách tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học

« 5 6 7 8 9 »