Bài viết mới

sách giáo khoa toán lớp 9 tập 1

Sách giáo khoa toán lớp 9 tập 1

Mục Lục Toán Học Lớp 9! Để bắt đầu bước vào môn học mới, chương trình học mới, các bạn cần phải nắm rõ & hiểu được chương trình học đó có gì, bao nhiêu chương, bao nhiêu bài học và bài tập,

bài 28 sgk toán 9 tập 1 trang 18

Bài 28 sgk toán 9 tập 1 trang 18

Hướng dẫn giải Bài §4,  Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương, chương I – Căn bậc hai

bài tập căn bậc hai lớp 9

Bài tập căn bậc hai lớp 9

Các dạng bài tập căn bậc hai, căn bậc ba cực hayVới Các dạng bài tập căn bậc hai, căn bậc ba cực hay Toán lớp 9 tổng hợp các dạng bài tập, 400 bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết với đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập căn bậc hai, căn bậc ba từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 9, Dạng bài tập Tính giá trị biểu thứcPhương pháp giảia) Kiến thức cần nhớ

bài 13 trang 72 sgk toán 9

Bài 13 trang 72 sgk toán 9

Toán 9 Bài 2 Liên hệ giữa cung và dâyGiải Toán 9 bài 13 Trang 72 SGK Liên hệ giữa cung và dây với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 13 trang 72 SGK Toán 9 tập 2Bài 13 (SGK trang 72): Chứng minh rằng trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau

bài 11 trang 76 sgk toán 9 tập 1

Bài 11 trang 76 sgk toán 9 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại C, trong đó (AC=0,9m, BC=1,2m), Tính các tỷ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỷ số lượng giác của góc A

bài 17 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Bài 17 trang 49 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §5,  Công thức nghiệm thu gọn, Chương IV – Hàm số (y = ax^2 (a ≠ 0))

bài 11 trang 11 sgk toán 9 tập 1

Bài 11 trang 11 sgk toán 9 tập 1

Luyện tập Bài §2,  Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức (sqrt{A^2}=|A|), chương I – Căn bậc hai

bài 1 trang 68 sgk toán 9 tập 2

Bài 1 trang 68 sgk toán 9 tập 2

Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vàonhững thời điểm sau:a) 3 giờ; b) 5 giờ; c) 6 giờ; d) 12 giờ; e) 20 giờ? ,

bài 1 trang 68 sgk toán 9 tập 1

Bài 1 trang 68 sgk toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải Bài §1, Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông, chương I – Hệ thức lượng trong tam giác vuông, sách giáo khoa toán 9 tập một

bài 25 trang 55 sgk toán 9 tập 1

Bài 25 trang 55 sgk toán 9 tập 1

b) Một đường thẳng song song với trục hoành (Ox), cắt trục tung (Oy) tại điểm có tung độ bằng (1), cắt các đường thẳng (y = dfrac{2}{3}x + 2) và (y = - dfrac{3}{2}x + 2) theo thứ tự tại hai điểm (M) và (N), Tìm tọa độ của hai điểm (M) và (N)

bài 15 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Bài 15 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 77 – SGK Toán 9 tập 1Giải bài 15 sgk toán 9 tập 1 trang 77 với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 15 trang 77 Toán 9 Tập 1Bài 15 (trang 77 SGK): Cho tam giác ABC vuông tại A

giải toán 9 tập 1 trang 11

Giải toán 9 tập 1 trang 11

Hướng dẫn Giải bài 6,7,8 trang 10, Đáp án bài 9,10,11,12,13,14,15,16 trang 11 SGK toán lớp 9 tập 1 (Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức) – Chương 1 Đại số lớp 9 tập 1: Căn bậc hai, căn bậc 3, Ngoài bài tập trong Sách giáo khoa, còn có 7 bài tập làm thêm, ôn luyện về Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án

bài 14 trang 11 sgk toán 9 tập 1

Bài 14 trang 11 sgk toán 9 tập 1

Toán 9 Bài 2 Căn bậc hai và hằng đẳng thứcGiải bài 14 trang 11 SGK Căn bậc hai với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 14 SGK toán 9 tập 1 trang 11Bài 14 (trang 11 SGK): Phân tích thành nhân tử:a

bài 13 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Bài 13 trang 77 sgk toán 9 tập 1

+) Dựng một tam giác vuông có hai cạnh là (m) và (n) (trong đó (m, n) là hai cạnh góc vuông hoặc một cạnh góc vuông và một cạnh huyền)+) Vận dụng định nghĩa các tỷ số lượng giác để tìm ra góc (alpha), Lời giải chi tiết:Ta thực hiện các bước sau:- Dựng góc vuông (xOy)

bài 12 trang 106 sgk toán 9

Bài 12 trang 106 sgk toán 9

b) Gọi(I) là điểm thuộc dây AB sao cho (AI = 1cm), Kẻ dây CD đi qua (I)và vuông góc với AB

bài 27 trang 16 sgk toán 9 tập 1

Bài 27 trang 16 sgk toán 9 tập 1

Toán 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phươngGiải bài 27 trang 16 SGK Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 27 SGK Toán 9 tập 1 trang 16Bài 27 (trang 16 SGK): So sánh:a

bài 22 trang 15 sgk toán 9 tập 1

Bài 22 trang 15 sgk toán 9 tập 1

Toán 9 Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phươngGiải bài 22 trang 15 SGK Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán, Bài 22 SGK Toán 9 tập 1 trang 15Bài 22 (trang 15 SGK): Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:a

bài 20 toán 9 tập 2

Bài 20 toán 9 tập 2

Toán 9 Bài 4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại sốGiải Toán 9 bài 20 Trang 18 SGK Cách giải hệ phương trình với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 20 trang 18 SGK Toán 9 tập 2Bài 20 (SGK trang 18): Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:a

bài 20 sgk toán 9 tập 2 trang 19

Bài 20 sgk toán 9 tập 2 trang 19

+) Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau, +) Áp dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới trong đó có một phương trình một ẩn

bài 24 trang 76 sgk toán 9 tập 2

Bài 24 trang 76 sgk toán 9 tập 2

Bài 15 trang 75 SGK Toán 9 tập 2Bài 16 trang 75 SGK Toán 9 tập 2Bài 17 trang 75 SGK Toán 9 tập 2Bài 18 trang 75 SGK Toán 9 tập 2Bài 19 trang 75 SGK Toán 9 tập 2Bài 20 trang 76 SGK Toán 9 tập 2Bài 21 trang 76 SGK Toán 9 tập 2Bài 22 trang 76 SGK Toán 9 tập 2Bài 23 trang 76 SGK Toán 9 tập 2Bài 24 trang 76 SGK Toán 9 tập 2Bài 25 trang 76 SGK Toán 9 tập 2Bài 26 trang 76 SGK Toán 9 tập 2Đề kiểm 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9Đề kiểm 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 3 - Hình học 9Đề

bài 1 sgk toán 9 trang 99

Bài 1 sgk toán 9 trang 99

Cho hình chữ nhật(ABCD) có (AB = 12cm, BC = 5cm), Chứng minh rằng bốn điểm(A, B, C, D) thuộc cùng một đường tròn

nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Với giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 9,   Mục lục Giải Toán 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm sốVideo Giải Toán 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm sốCâu hỏi 1 trang 43 Toán 9 Tập 1:Cho hàm số y = f(x) = x + 5

toán 9 bài 1 căn bậc hai

Toán 9 bài 1 căn bậc hai

GiaiToan, com xin giới thiệu đến quý thầy cô và học sinh Bài 1 Căn bậc hai SGK Toán 9 tập 1 dưới sự trình bày chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 9 giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố lý thuyết môn Toán lớp 9 vững vàng

bài 15 trang 11 sgk toán 9 tập 1

Bài 15 trang 11 sgk toán 9 tập 1

(Leftrightarrow left( {x + sqrt 5 } ight), left( {x - sqrt 5 } ight) = 0) ( Leftrightarrow left< matrix{ x + sqrt 5 = 0 hfill cr x - sqrt 5 = 0 hfill cr} ight

bài 17 sgk toán 9 tập 1 trang 14

Bài 17 sgk toán 9 tập 1 trang 14

Hướng dẫn giải Bài §3,  Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương, chương I – Căn bậc hai

bài 24 trang 111 sgk toán 9

Bài 24 trang 111 sgk toán 9

Giải bài tập trang 111 bài 5 dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn SGK Toán 9 tập 1, Câu 24: Cho đường tròn (O), dây AB khác đường kính

bài 21 trang 19 sgk toán 9 tập 2

Bài 21 trang 19 sgk toán 9 tập 2

a) (left{egin{matrix} xsqrt{2} - 3y = 1 & & \ 2x + ysqrt{2}=-2 & & end{matrix} ight, ); b) (left{egin{matrix} 5xsqrt{3}+ y = 2sqrt{2}& & \ xsqrt{6} - y sqrt{2} = 2& & end{matrix} ight

giải toán căn bậc hai lớp 9

Giải toán căn bậc hai lớp 9

Căn bậc 2 và căn bậc 3 là bài đầu tiên trong chương trình đại số toán lớp 9, đây là nội dung quan trọng vì các dạng toán về căn bậc hai và căn bậc ba thường xuất hiện trong các đề thi tuyển sinh vào lớp 10, Để giải các dạng bài tập về căn bậc 2, căn bậc 3 thì các em cần nắm vững phần nội dung lý thuyết cùng các dạng bài tập về căn bậc 2 và bậc 3

bài 15 trang 15 sgk toán 9 tập 2

Bài 15 trang 15 sgk toán 9 tập 2

Toán 9 Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thếGiải Toán 9 bài 15 Trang 15 SGK Cách giải hệ phương trình với hướng dẫn và lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 9, Bài 15 trang 15 SGK Toán 9 tập 2Bài 15 (SGK trang 15): Giải hệ phương trình  trong mỗi trường hợp sau:a) a = -1b) a = 0c) a = 1Hướng dẫn giảiBước 1

bài 26 sgk toán 9 tập 2 trang 53

Bài 26 sgk toán 9 tập 2 trang 53

Dùng điều kiện (a + b + c = 0) hoặc (a - b + c = 0) để tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau : LG a (35{x^2}-{ m{ }}37x{ m{ }} + { m{ }}2{ m{ }} = { m{ }}0)Phương pháp giải:+) TH1: Nếu phương trình (a{x^2} + bx + c = 0left( {a e 0} ight)) có a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là ({x_1} = 1), nghiệm còn lại là ({x_2} = dfrac{c}{a})+) TH2: Nếu phương trình (a{x^2} + bx + c = 0left( {a e 0} ight)) có a - b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là ({x_1} = -1), nghiệm còn lại là (

1 2 3 4 »